møllebyen legesenter
Velkommen til oss!
Business picture

Om oss: Møllebyen legesenter

Møllebyen legesenter ble etablert i sentrum av Moss desember 2007. Legene Anine Elgurén, Adnan Majeed og Per Martin Sommernes er fast knyttet til senteret. Dersom du kommer til en ø. hjelp-time er det mulig at du blir satt opp til en annen lege enn din fastlege.

Dersom du ønsker å bytte fastlege må dette gjøres via HELFO, enten via internett eller telefon 800HELSE (80043573). Du kan ikke bytte fastlege for andre enn deg selv. Din journal fra tidligere fastlege blir ikke automatisk overført når du bytter, du er selv nødt til å be om at dette blir gjort. Det blir lettere for oss å hjelpe deg om dette er gjort så tidlig som mulig etter bytte av fastlege.

Vi foretrekker at journalen blir overført til oss elektronisk - les mer her

OBS: vi oppbevarer ikke legemidler eller kontanter på kontoret.

LEger


Anine Elgurén, spes. allmennmedisin. Praksisdager: man/tirs/onsdag (like uker)/torsdag.
Adnan Majeed, lege, under spesialisering i allmennmedisin. Praksisdager: man/tirs/tors/fredag.
Per Martin Sommernes, spes. allmennmedisin, godkjent sjømannslege og petroleumslege. Praksisdager: man/tirs/onsdag (like uker)/fredag.

ÅPNINGSTIDER

Møllebyen legesenter holder åpent mandag-tirsdag 0830-1500, onsdager 0900-1300. Torsdag-fredag 0830-1430. Lunsjpause 1200-1300.

Avbestilling av time

Ved ønske om å avbestille legetime, må dette skje senest siste arbeidsdag før avtalt time.

For bestilte timer som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn siste arbeidsdag før avtalt tid, vil pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden (dvs. må betales selv om man har frikort, er gravid eller er under 16 år). Det vil i tillegg tilkomme et faktura/administrasjonsgebyr.

Pasientbetaling

Vi følger prisene som bestemmes av staten. Prislisten finner du link til øverst på denne siden. Barn under 16 år og pasienter med frikort er fritatt for egenandel. Utgifter til materiell og ulike helseattester herunder førerkortattest er ikke dekket av frikortordningen. Melding om betalt egenandel blir automatisk sendt til HELFO, slik at det ikke lenger er nødvendig med egenandelskort.

Vi har i juni 2014 tatt i bruk betalingsautomat fra Melin Medical. Det er ingen gebyrer for å benytte betalingsautomaten.. Den nærmeste minibanken er lokalisert ved inngangen Nordeas filial i Dronningensgate.

Vi ønsker at pasienter enten betaler med kort eller kontant. Dersom du ikke kan betale kontant er det en mulighet for å få giro, men det vil da tilkomme et gebyr.

A ll fakturering og innkreving administreres nå av Melin collectors Dersom du ber om å få betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til Melin collectors. Alle henvendelser vedrørende faktura skal rettes til Melin collectors på telefon 21627300.

Eldre fordringer (før 25.06.2014) vil fortsatt følges opp av vår tidligere samarbeidspartner, Odin Kapital. Du kan komme i kontakt med Odin Kapital på telefon 73101610 eller www.odinkapital.no

Sykemelding

Egenmelding: for å ha rett til å benytte egenmelding må du har vært ansatt i mer enn 2 måneder.

Hovedregelen er at  retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, kan du imidlertid bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. 

Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forutfor sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. For mer informasjon, se NAVs nettsider.

Første gangs sykmelding:
I følge Lov om Folketrygd §8-7 må pasienten vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt. NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger.

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tillatt, med unntak av helt spesielle situasjoner der tilstanden har vært slik at den syke ikke har kunnet ta kontakt med lege grunnet sykdommens tilstand. Det er derfor viktig at pasienter som mener de trenger sykemelding, tar kontakt med kontoret fra første dag det er behov for dette. Sykemelding pr telefon skal normalt følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Fornying av sykmelding:
Hovedregelen er at dette skal gjøres etter legekontakt. Etter nærmere avtale med legen, kan sykemelding i spesielle tilfelle fornyes ved å kontakte lege eller medarbeiderne på telefon.

For mer informasjon, se NAVs nettsider om sykmelding og sykepenger.

 

Lenker


Finn din fastlege

  • Du kan selv bytte fastlege på internett - raskt og enkelt. Klikk deg inn på nettsidene til HELFO.
  • Du kan også bytte fastlege ved å ringe HELFO på 800HELSE (80043573)

Kontakt oss

Møllebyen legesenter
Gudesgt. 1
1530 Moss

Tlf. 69 20 99 80
Fax: 69 20 99 81

SMS